Informatie

We zijn volgens de goedkeuring van de ANBI verplicht bepaalde gegevens openbaar te maken naar geintereseerde, hieronder staan de belangrijkste gegevens die wij moeten openbaren, bij vragen kan er altijd contact gezocht worden met één van onze bestuursleden.

Stichting Rally for Kids
p/a Zwolleweg 6
3771 NR Barneveld
Email: info@rallyforkids.nl

KVK Nummer 09162513 
Rabobank Lunteren NL69 RABO 0124 4317 71

Het bestuur:
Roy Gerards – Voorzitter
Jeanine van den Top – Penningmeester
Ferdinand Bakker – Contactpersoon rijders
Erik Boeve – Contactpersoon vrijwilligers
Roan Jansen – Contactpersoon sponsoren
Jan van Veldhuisen – Contactpersoon materialen
Peter van Koningsveld – Contactpersoon media en website
Bart van Plateringen – Algemeen bestuurslid

Het bestuur is onbezoldigd, onafhankelijk en zet zich belangeloos in voor Stichting Rally for Kids. Elke bestuurder heeft één stem.

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De vrijwilligers voeren de werkzaamheden voor de stichting kosteloos uit. Eventueel gemaakte kosten worden, voor zover deze aantoonbaar bijdragen aan de doelstellingen van Stichting Rally for Kids, wel vergoed.

Het eerste evenement is jaarlijks op de dag na hemelvaart en dan starten we met het evenement op het Midland circuit in Lelystad. Daarna komt na de zomer het 4×4 evenement in Barneveld en we sluiten af op de vrijdag in de herfstvakantie met het evenement in Niederrhein. Het bestuur komt maandelijks bijeen, vergadert en verdeelt de taken die nodig zijn voor de totstandkoming van de rallydagen. Van de vergaderingen wordt een kort verslag en actielijst bijgehouden. De bestuursleden en overige vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in en ontvangen geen financiële/materiele vergoeding voor hun inspanningen. De doelgroep, wordt via facebook op de hoogte gesteld dat de inschrijving geopend is en worden na gelang het aantal aanmeldingen dan uitgenodigd. De kinderen moeten in staat zijn om een dag mee te rijden, moeten het bovenal zelf leuk vinden om deel te nemen en de ouders/verzorgers moeten er mee instemmen. Het aantal deelnemers verschilt per evenement. Voor Midland en de 4×4 zijn er ongeveer 60 tot 70 deelnemende kinderen mogelijk en voor Niederrhein zijn dit er 100. Dit heeft alles te maken met de veiligheidsprotocollen en de beschikbare ruimte op het terrein.