Algemene informatie

Stichting Rally for Kids
Oranjestraat 16
6741CW Lunteren
Email: info@rallyforkids.nl

KVK Nummer 09162513 
Rabobank Lunteren NL69 RABO 0124 4317 71

HET BESTUUR:

Voorzitter:
Roan Jansen
Email: voorzitter@rallyforkids.nl

Penningmeester:
Jeanine van den Top
Email: penningmeester@rallyforkids.nl

Contactpersoon vrijwilligers
Erik Boeve
Email: vrijwilligers@rallyforkids.nl

Contactpersonen sponsoren en werving:
Monica Mol
Email: sponsoren@rallyforkids.nl

Contactpersoon Aanmeldingen gasten en materialen:
Jan van Veldhuizen
Email: aanmeldingen@rallyforkids.nl

Contactpersoon Website:
Peter van Koningsveld
Email: media@rallyforkids.nl

Contactpersoon Gastrijders en officials :
Ferdinand Bakker
Email: gastrijders@rallyforkids.nl of officials@rallyforkids.nl