Disclaimer & Copyright

Gebruik van de Rally For Kids-website

  • Rally For Kids kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van fouten of onvolkomenheden in de inhoud van deze website.
  • Rally For Kids kan geen aansprakelijkheid accepteren voor enige schade die resulteert uit bijdragen op deze website.
  • De website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Rally For Kids evenmin verantwoordelijkheid dragen.

Informatie gebruiken

  • Rally For Kids behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Rally For Kids of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

  • Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze disclaimer is van toepassing op alle pagina´s van deze site.
Door internetpagina’s op te roepen van onze server, stemt u in met deze disclaimer
 

Alle rechten zijn voorbehouden aan stichting Rally For Kids.